Lời chào
New Solar Window Film là nhà sản xuất kiểm soát chất lượng các chất LED tiết kiệm năng lượng, phim cửa sổ đa chức năng, màng kim loại trong suốt và vật liệu dẫn điện trong lĩnh vực thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Kể từ khi thành lập vào năm 2012, New Solar Window Film đã được thực hành để đạt được ước mơ và tầm nhìn của khách hàng và nhân viên bằng cách quản lý minh bạch và tạo ra các giá trị theo tiêu chuẩn hàng đầu toàn cầu.

Chúng tôi tập trung vào các thị trường chiến lược cốt lõi của mình, nơi các sản phẩm của chúng tôi mang lại lợi thế cho khách hàng. Chúng tôi đầu tư vào con người, quy trình, thiết bị và công nghệ của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục vượt quá mong đợi của khách hàng và nhận được giá trị hợp lý.

Xét cho cùng, New Solar Window Film đang phấn đấu và phát triển để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu sáng tạo và sáng tạo trong ngành công nghiệp.

Đánh giá cao sự hỗ trợ và quan tâm liên tục, New Solar không bao giờ ngừng nỗ lực hết mình.

Trân trọng !
 

… / CEO